Francis Ruyter “Let Us Now Praise Famous Men”

Space. From 05 abr., 2018 to 26 maig, 2018

Francis Ruyter presenta en aquesta nova ocasió una sèrie de pintures en el qual usa fotografies històriques com a base per a la seva creació.

Opening:05 Abr, 2018

Professional visitors:05 Abr, 2018

Opening to public:05 Abr, 2018

Comparteix:

El títol de la present exposició Let Us Now Praise Famous Men es refereix al llibre homònim de l’escriptor James Agee il·lustrat amb fotografies de Walker Evans. Publicat el 1941, documentava la vida rural als Estats Units durant l’època de la Gran Depressió dels anys 30. Francis Ruyter utilitza l’apropiacionisme com a eina; totes les pintures tenen com referència fotografies de l’ingent patrimoni que atresora la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Es tracta d’un dels majors arxius del món creat a partir dels fons de la Farm Secure Administration i la Office of War Information: imatges en blanc i negre que retraten la vida dels nord-americans entre 1935 i 1944. Aquestes imatges, produïdes a través d’agències governamentals, transcendeixen la propaganda i s’han convertit en referència de la identitat nord-americana. Es tracta d’un arxiu revistat per múltiples autors amb un caràcter generatiu a mesura que es digitalitza i dissemina.

Els objectes d’arxiu de l’era post industrial ja han estat sotmesos a sistemes d’ordre i reclassificació i últimament són difosos en un esquema global entròpic a través d’internet. La creixent presència de bancs de dades, arxius d’imatges i interfícies visuals ens permet rastrejar l’interès de Ruyter en els arxius fotogràfics. Aquests s’assemblen a ruïnes tecnològiques i aborden els canvis del coneixement científic i social que proporciona a les pintures de Ruyter una profunditat contextual de referents connectats mitjançant nodes interrelacionats.

El procés artístic de Francis Ruyter fusiona les noves tecnologies amb tècniques tradicionals de dibuix i pintura. Ruyter utilitza pintura monocroma i marcador permanent per a recrear les imatges d’aquestes fotografies. Aquests treballs es despleguen visualment com a pintures abstractes malgrat el seu origen figuratiu. Ens enfrontem a obres sintètiques amb un marcat reduccionisme tonal, pintades amb colors no naturalistes i compostes de plànols de colors enèrgics. Aquest cromatisme saturat entra violentament en conflicte amb la nostra percepció de l’acte fotogràfic com a document gràfic que aporta versemblança a la imatge. Els contorns traçats divideixen la superfície en plànols freturosos d’ombres en una representació en què s’elimina la il·lusió de profunditat. Aquesta negació del volum redueix a la mínima expressió l’origen fotogràfic de la imatge com a llenguatge de la llum i emfatitza el caràcter marcadament bidimensional de l’obra.

Exhibition view, Let Us Now  Praise Famous Man, galeria SENDA 2018
Exhibition view, Let Us Now Praise Famous Man, galeria SENDA 2018
Exhibition view, Let Us Now  Praise Famous Man, galeria SENDA 2018
Exhibition view, Let Us Now Praise Famous Man, galeria SENDA 2018
Exhibition view, Let Us Now  Praise Famous Man, galeria SENDA 2018
Exhibition view, Let Us Now Praise Famous Man, galeria SENDA 2018
Francis Ruyter,Arthur S. Siegel: Detroit, Michigan. Scrap collected for salvage at a rally sponsored by the WPA (Work Projects Administration) at the state fairgrounds, 2014, Acrylic on canvas, 100 x 130 cm
Francis Ruyter,Arthur S. Siegel: Detroit, Michigan. Scrap collected for salvage at a rally sponsored by the WPA (Work Projects Administration) at the state fairgrounds, 2014, Acrylic on canvas, 100 x 130 cm
Francis Ruyter, “Ann Rosener: Salvage. Farm scrap. Hay rakes, farm wheels, hot-water tanks and auto springs long past their prime are contributed by Michigan farmers to the scrap-collection drive. All the scrap metal which America's farmers can no longer use, will be put to immediate and vital use in the war effort”,  2018, Acrylic on canvas, 120 x 160 cm
Francis Ruyter, “Ann Rosener: Salvage. Farm scrap. Hay rakes, farm wheels, hot-water tanks and auto springs long past their prime are contributed by Michigan farmers to the scrap-collection drive. All the scrap metal which America's farmers can no longer use, will be put to immediate and vital use in the war effort”, 2018, Acrylic on canvas, 120 x 160 cm
"Ann Rosener: San Francisco, California. Pile of salvaged tin cans at the metal and thermite Company. In the foreground are cans of a type which cannot successfully be detinned", 2017 Acrylic on canvas 122 x 152,5 cm
Francis Ruyter,
Francis Ruyter, "Arthur S. Siegel: Detroit, Michigan. Scrap collected for salvage at a rally sponsored by the Work Projects Administration (WPA) at the state fairgrounds", 2018, Acrylic on canvas, 122 x 152.5
Francis Ruyter,
Francis Ruyter, "William Perlitch: Automobile salvage. When the scrap is sorted, powerful electric cranes load it into freight cars--each type and grade in a separate car. The crane transfers the scrap from the sorted pile to the car in a matter of moments. To conserve railroad car space and time, each car is completely filled before it is shipped", 2017, Acrylic on canvas, 152.5 x 122 cm
Francis Ruyter,
Francis Ruyter, "Paul Vanderbilt: Manayunk, Pennsylvania. Part of an automobile junk yard on Ridge Avenue", 2018, Acrylic on canvas, 192 x 351 cm