Eve Sussman nascuda al 1961 a Londres, Regne Unit.
Viu i treballa a Brooklyn, Estats Units.
Eve Sussman és una artista londinenca que resideix a Brooklyn, New York. Va estudiar al Robert College a Istanbul, a la Universitat de Canterbury, i al Bennington College. Durant la seva intensa carrera ha realitzat instal•lacions en les quals s’ha especialitzat en videoart i hi ha recorregut al “cinéma-vérité”. Sota el nom de Rufus Corporation, un col•lectiu d’artistes i performers, ha seguit dirigint pel•lícules reconegudes per les seves exuberants narratives que combinen un imaginari luxós, canvis de temps, velocitat i inclús al•lusions a la història de l’art.