Joaquim Chancho, nascut a Ruidoms el 1943, va iniciar el seu camí artística a partir de la representació de paisatges arquitectònics i temes arboreus, amb influències d'informalisme. En les seves obres abunden denses pinzellades de caràcter bidimensional. La seva tècnica ha sigut canviant al llarg dels anys, que ha fet que l'artista explores diferents vies: sedimentacions pictòriques, games cromàtiques juxtaposades, direccionalitat... Chancho ha sigut guardonat amb varis premis, dels cuals destaca el Premi de la pintura de la Biennal de Tarragona de 1987.