Adrián Balseca nascut al 1989 a Quito, Ecuador
Viu i treballa a Quito, Ecuador
El treball d’Adrian Balseca busca activar estratègies de representació, narració i /o interacció per ressaltar especificitats culturals de determinats llocs. Li interessa explorar la relació i les tensions entre la producció industrial i la producció artesanal, revelant una fascinació amb els processos històrics i la configuració de materials emprats per a la producció de béns manufacturats. Amb freqüència el seu treball involucra la transformació d'objectes quotidians o determinades lleis civils en altres formes materials o experiències legals. Aquests projectes – que van des de petites intervencions, fins a accions o vídeos de documentació per a lloc s específic a gran escala– són elaborats a la base d'idees sobre economies emergents, naturalesa, poder i memòria social.