Jordi Bernadó nascut al 1966 a Lleida, Espanya.
Viu i treballa a Barcelona, Espanya.
Jordi Bernadó crea un dubte raonable en l'espectador: fins a quin punt les imatges que presenta són una plasmació del que estem veient o si es tracta només d'un simulacre. Les imatges que ens ofereix semblen certes i constatables. No obstant, en el moment en què el fotògraf escull allò que vol retratar i com ho vol captar, la fotografia deixa de ser una pura representació per convertir-se en una transformació o reinvenció. Però en aquest cas la ficció no només part de la lectura que fa el fotògraf sinó que el veritable significat de la fotografia s'obté a partir de l'objecte i el subjecte que mira. Finalment ha de ser la mirada de l'espectador la que descobreix allò real en les seves obres.