Glenda León nascuda al 1976 a La Habana, Cuba.
Viu i treballa a La Habana i Madrid.
El treball de Glenda León engloba des del dibuix al videoart, incloent-hi la instal•lació, els objectes i la fotografia. Glenda León invita l'espectador a apropar-se a l'objecte des d'un punt de vista poètic. Per dur això a terme, l'artista utilitza objectes corrents i materials en brut. Després els transforma per tal que revelin el seu poder metafòric. D'aquesta manera, les obres manifesten una mirada sensible davant el que és quotidià. La constància en l'absència de tot element superflu i la fusió d'elements artificials i naturals evidencien el gust de l'autora per la persistència en els processos. Les seves obres transiten entre l'esfera del que és íntim i del que és públic, així manifestant la seva capacitat de creació de nous significats a través del procés de contextualització, manipulació, i associació d'objectes.