Jane Hammond nascuda al 1950 a Bridgeport, Estats Units
Vui i treballa a Nueva Jork, Estats Units
Al llarg de la seva carrera, Jane Hammond ha realitzat treballs sobre paper, escultures, impressions i pintures, utilizant el collage constantment en qualsevol mitjà. A 1977, va crear un banc de més de 276 imatges, incloent tot des del teatre de titelles, la màgia, la alquímia, i els manuals científics. Cada obra és una composició d’imatges trobades, que s’uneixen a través del collage. Construeixen històries superposades. En les fotografíes de Hammond, diferents móns xoquen.