Catalina Jaramillo (Medellín, 1981) Catalina Jaramillo va estudiar arts plàstiques a la Universitat Nacional de Colòmbia. La seva obra gira entorn de la contemplació amb referències constants a l'autobiografia, la literatura i la ficció utilitzant el dibuix en suports no tradicionals. El seu treball ha estat exposat individualment en nombroses galeries d'Amèrica Llatina. Catalina Jaramillo ha sigut premiada l'any 2019 amb la Menció d'honor de Nous talents en l'art per la Cambra de Comerç a Medellín, així com ha obtenció de la distinció en la Residencia Artística FAAP de São Paulo en el 2018.