Anna Malagrida (Barcelona, 1970).
Viu i treballa entre Paris i Barcelona.
Anna Malagrida utilitza fonamentalment la fotografia i el vídeo per a explorar i recrear, a través d’una observació atenta, la nostra experiència quotidiana i l’equilibri inestable entre lo privat i lo públic. L’artista abandona la representació de la realitat i apel.la, en canvi, a la nostra fantasia: ens convida a projectar-nos sobre la superfície de les seves imatges i a generar els nostres propis continguts visuals dins i fora d’elles. Com per la seva pròpia gravetat, en el treball de Malagrida la ciutat queda transformada en teatre, escenari idoni pe a narrar la fràgil relació de l’ésser humà amb el seu entorn. L’artista primer examina i després ens insta a mirar sense ser vistos. Des d’una proposta lúcida i sense pretensions, l’obra d’Anna Malagrida sedueix, reconcilia i ens situa entre lo visible i l’invisible.