"New paintings" per Peter Halley

Space. From 15 set., 2020 to 15 oct., 2020

Peter Halley (Nova York, 1953), torna a galeria Senda amb una nova sèrie d'obres de gran format, amb les quals introdueix un nou gir formal en les seves composicions, remodelant els seus llenços i portant la seva pintura a una nova dimensió. A més, galeria SENDA ha publicat Escritos sobre arte (Senda Ensayos, 2020) de Peter Halley, la primera edició en castellà de la recopilació dels seus textos -articles, assajos i notes- escrits entre 1981 i 2001.

Artist/s involved:

Comparteix:

Després de 28 anys col·laborant amb galeria SENDA, in en ocasió de l’Barcelona Gallery Weekend 2020, Peter Halley torna a Barcelona amb l’exposició “New Paintings“, per a presentar les seves noves pintures. En aquesta nova sèrie, les icòniques “cel·les” o “presons” connectades per circuits, s’expandeixen per a modelar la forma del llenç. Halley introdueix així una novetat compositiva important en les seves obres – un imaginari creat a principis dels anys 80 i que reincideix en la majoria del seu corpus artístic.


Peter Halley es va donar a conèixer a mitjan anys vuitanta a Nova York com a impulsor del Neo-conceptualisme, corrent que apareix com a reacció al neoimpressionisme i que suposa un ressorgiment de l’abstracció geomètrica. El seu estil reflecteix la idea del llenguatge com a sistema estable i autoreferencial, i critica les reivindicacions transcendentals del minimalisme. A més, la seva obra presenta una influència per la teoria social de l’estructuralisme, la qual planteja l’anàlisi dels sistemes socioculturals i dels llenguatges, a partir de configuracions i estructures simbòliques profundes, que condicionen i determinen tota l’activitat humana.


En la nostra cultura, la geometria se sol considerar un signe del racional. Jo, per algun motiu, considero que és a l’inrevés, que la geometria posseeix una significació primària, més psicològica que intel·lectual“, afirma en el seu assaig “La geometria i allò social” de 1991.


Així doncs, les cel·les i els conductes que Peter Halley articula i combina en els seus llenços, no són una simple composició geomètrica abstracta, sinó més aviat una imatge simbòlica dels esquemes socials que ens envolten. D’aquesta manera, el punt d’inflexió en el format que Halley presenta en l’exposició New Paintings a galeria Senda, reflecteix també un gir en la seva anàlisi dels models d’organització i comunicació de les societats contemporànies.


Examinant aquestes noves obres, s’aprecia que aquestes cel·les ja no s’adeqüen a l’estructura regular del llenç, sinó que – com a metàfora de la societat actual – estableixen una relació diferent amb aquest. Optant per formes lliures i obertes, les cel·les imposen dissenys propis, desafiant l’estructura rectangular i immòbil del llenç tradicional. Les composicions irregulars que resulten d’aquestes recerques formals de Peter Halley, encara que rigorosament equilibrades i harmòniques, semblen descriure els canvis profunds en la societat en l’era digital, així com en el sistema de treball cognitiu. D’aquesta manera, a través d’una metamorfosi interna en el llenguatge visual icònic de Peter Halley, el seu discurs pictòric es fa ressò del flux d’informació generat per les noves tecnologies, així com dels nous règims de comunicació, habitualment dominats per la generació més jove.

 

Escritos sobre arte (Barcelona: Senda Ensayo, 2020), el volum que es presentarà en el context de l’exposició New Paintings de Peter Halley, és la primera traducció al castellà dels assajos més innovadors i personals escrits per Halley des de 1981 al 2001. Alhora que ofereixen una visió critica dels canvis que afecten l’àmbit de l’art i la cultura en el període de l’anomenada “postmodernidad”, aquests textos ofereixen un acostament diferent a les experiències de Peter Halley i al seu exquisit treball intel·lectual.

Peter Halley, Dreamland, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 211 x 178 cm
Peter Halley, Dreamland, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 211 x 178 cm
Peter Halley, Surge, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 198 x 140 cm, (Private collection)
Peter Halley, Surge, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 198 x 140 cm, (Private collection)
Peter Halley, Spiral, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 202 x 181 cm
Peter Halley, Spiral (2020) Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas 202 x 181 cm
Peter Halley, Blast Beat, 2020, Day-Glo Acrylic and Roll-a tex on canvas
Peter Halley, Blast Beat, 2020, Day-Glo Acrylic and Roll-a tex on canvas
Peter Halley, The High Note, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 200.5 x 175 cm
Peter Halley, The High Note, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 200.5 x 175 cm
Peter Halley, High ground (2020) Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 175 x 133 cm (SOLD)
Peter Halley, High ground, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 175 x 133 cm (SOLD)
Peter Halley, Trance, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 223.5 x 123 cm
Peter Halley, Trance, 2020, Day-Glo Acrylic, Acrylic and Roll-a tex on canvas, 223.5 x 123 cm