AITOR ORTIZ

Space. From 17 set., 2019 to

Aitor Ortiz investiga la transmutació de la representació fotogràfica en les sèries Net i Noumenos on abandona la temàtica arquitectònica evident per a centrar-se en la naturalesa i autonomia de la fotografia. També presenta noves escultures realitzades amb superfícies fotogràfiques en les quals l'autor transgredeix les categories tradicionals dotant la seva recerca
d'un procés dialèctic que qüestiona i modifica els seus propis termes.

Opening:17 Sep, 2019

Professional visitors:17 Sep, 2019

Opening to public:17 Sep, 2019

Artist/s involved:

Comparteix:

Aitor Ortiz ha desenvolupat una sòlida carrera artística qüestionant els límits de la fotografia d’arquitectura. La representació de l’edifici no s’afronta des d’un punt de vista documental sinó que la imatge remet a qüestions metafotogràfiques vinculades a l’execució de la fotografia o a les possibilitats formals de la pròpia representació. Amb aquest plantejament, el seu treball s’ha ampliat cap a un àmbit expandit que inclou el procés de construcció i de percepció de la imatge.

Davant la seva obra, l’espectador s’enfronta a construccions arquitectòniques nues on no es troben petjades humanes ni elements que serveixin per a contextualitzar aquestes edificacions. La reducció a estructures sense referències estilístiques crea el dubte si l’edifici es troba en fase de construcció o de degradació. Aquesta extirpació de tot l’accessori provoca que les composicions tinguin un marcat caràcter geomètric que potencia el component estructural dels edificis, atenent la seva regularitat i simetria. L’arquitectura abandona d’aquesta manera la seva tercera dimensió i esdevé en una representació bidimensional i abstracta que emfatitza el seu vessant monumental.

Aitor Ortiz també presenta una evolució del seu treball a través de la combinació de llenguatges artístics. L’artista no considera les tècniques artístiques com a sistemes tancats, sinó mecanismes preliminars de creació. Ens trobem amb escultures tridimensionals realitzades amb superfícies fotogràfiques en les quals l’autor transgredeix les categories tradicionals i estén la seva experiència més enllà dels límits del llenguatge de la fotografia. Aquesta hibridació dota a la seva recerca sobre la naturalesa i autonomia de la fotografia d’un procés dialèctic que qüestiona i modifica els seus propis termes.

D’altra banda, les fotografies de la sèrie Amorfosis sorgeixen d’un esdeveniment concret que condiciona una arquitectura i que revela elements estructurals ocults o un determinat moment constructiu, com un incendi per exemple. Aitor Ortiz registra aquesta informació documental per a tornar a construir posteriorment amb ella i desvincular-la de la seva imminent obsolescència. Així entra en confrontació el propi element constructiu, la reconfiguració que l’espectador fa de la fotografia amb les tensions entre l’objecte de nova construcció i el que mostra la imatge.

L’observació de les propietats de les estructures fotografiades en Amorfosis van ser el germen de les sèries Net, Llindar i Noúmenos en les quals Ortiz abandona la temàtica arquitectònica evident per a centrar-se en la capacitat de representació de les imatges mateixes, així com en la relació de l’escala amb la representació a través de procediments industrials aplicats a la construcció de la imatge. D’aquesta manera, Aitor Ortiz continua la seva recerca sobre la dissolució i transmutació de la representació fotogràfica a través de les propietats físiques dels suports.

Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019
Exhibition views, Aitor Ortiz, galeria SENDA, 17 of September 2019